Startsida Startsida urval Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Tema: Biocomp

Detta tema innehåller försöks- och demonstrationsytor utlagda i syfte att studera långsiktiga effekter av skogsbränsleuttag och näringskompensation. I temat finns försök från Sveriges lantbruksuniversitet, Skogforsk och IVL samlade. Energimyndigheten har bidragit med finansiering till försöksverksamheten.