Startsida Startsida urval Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Organisation: Skogforsk

SkogForsk är stolta över att vara ett av svenska skogsbrukets ledande forskningsinstitut, och vi arbetar passionerat med att utveckla och kommunicera kunskap, tjänster och produkter som gynnar samhället.

Med vårt huvudkontor i Uppsala och verksamhet på ytterligare två orter, Sävar och Ekebo, är vi närvarande över hela landet och har möjlighet att bedriva forskning över hela skogsbrukets värdekedja. Vårt team består av cirka 140 engagerade medarbetare, varav 80 är forskare med expertis inom olika områden inom skogsbruket.

Vi är övertygade om att hållbar utveckling är nyckeln till en framgångsrik framtid för skogsbruket. Därför strävar vi efter att adressera utmaningar som klimatförändringar, ökad skogsproduktion, miljövård och effektivisering av skogsmaskiner och logistik genom vår forskning och innovation.

En viktig del av vårt arbete är våra demonstrationsytor, där vi visar upp skogsträdsförädlingens potential genom att presentera skillnader mellan olika material av förädlade plantor och trädslag. Genom dessa ytor ger vi besökare en konkret och visuell förståelse för hur förädlat föryngringsmaterial kan användas i praktiken för att förbättra skogsbruket.

Genom nära samarbete med skogsbruket och en stark betoning på praktisk tillämpning av våra forskningsresultat, strävar vi efter att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Vi arbetar också aktivt för att öka kunskapen och medvetenheten kring användningen av förädlat föryngringsmaterial i skogsbruket och för att främja ännu mer hållbara metoder inom branschen.