Startsida Startsida urval Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Markvärd: Sveaskog

Detta tema innehåller försöks- och demonstrationsytor som är anlagda på Sveaskogs marker. Sveaskog satsar långsiktigt på forskning och utveckling. Prioriterade forskningsområden där Sveaskog under den senaste tiden engagerat sig extra är Tillväxt, Teknik samt Nya utvecklingsområden.

Försöks- och demonstrationsytor utgör en viktig del av Sveaskogs forsknings och utvecklingsverksamhet eftersom de ofta ligger till grund för utveckling av nya och befintliga metoder inom skogsbruket. Forskning och utveckling är en strategisk fråga för Sveaskog och är en del av vårt arbete med att utveckla skogens alla värden och öka värdet på vår råvara.

Sveaskog lav-försök
Försök med aktiv spridning av hotade trädlevande lavar: En metod som visat sig effektiv vid spridning av trädlevande lavar är att preparera lämpliga kvistytor med cellulosapolymeren Ac-Di-Sol ®. Bilden visar isidier preparerade med Ac-Di-Sol ® (till höger om knappnålen), ett år efter behandlingen. Foto: Marlene Lidén.