Startsida Startsida urval Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Handledning

Introduktion

Här hittar du information om hur du använder de olika funktionerna i Silvaboreal!

Även om Silvaboreal är utveckat för att fungera även i äldre webbläsare så rekommenderar vi att man använder senaste versionen av någon av följande för bästa upplevelse:

Silvaboreal fungerar även i Internet Explorer 11 (dock utan stöd för teckensnitt) men inte i någon äldre version, samt i Safari.

Vid sökning kan du leta efter försök som innehåller vissa nyckelord genom att skriva dessa i textrutan högst upp på sidan (tryck enter för att söka). Då du söker på det här viset letar systemet efter det nyckeord du har angivit i fälten för försöks-ID, försöksnamn, försöksserie, beskrivning och nyckelord. Du kan även lämna sökfältet blankt.

Om ditt sökord är minst 5 tecken långt så söks även på bara de 3 första tecknen, för att exempelvis hitta "Hundsjö" när sökordet är "Hundsjön".

Till vänster om sökresultaten (eller strax under sökfältet om du är på mobil) kan du filtera resultatet genom val av:

  • Tema
  • Ämnesindelning
  • Försökstyp/behandling
  • Försöksägare
  • Markägare
  • Trädslag
  • Län

Då du ändrar något av filtren så uppdateras sökresultatet automatiskt.

Resultaten presenteras i en lista med streckade gränser mellan varje försök. För varje träff visas försökets ID och namn på första raden, följt av beskrivningen och till sist försöksägare och försöksserie. Genom att klicka på någon av träffarna slussas du vidare till en sida där du hittar utförlig information om försöket.

Via kartan kan du hitta alla försök nära ett givet område. Vid platssökning visas alla försök inom en radie av 50 kilometer (avgränsat som en röd cirkel). Då du först besöker kartan zommar den in på din position, förutsatt att din webbläsare stödjer detta och du ger kartan tillåtelse att se din position.

Med hjälp av sökfältet högst upp på kartan kan du söka efter orter och platser för att hitta de försök som ligger närmst. Förslag dyker upp medans du skriver, och du påbörjar sökningen genom att trycka enter. Klickar du på knappen med siktet till höger om sökfältet kan du även klicka var som helst på kartan för att välja en plats.

Via menyknappen till höger om sökfältet kommer du bland annat åt olika bakgrundskartor, exempelvis topografiska kartan och lantmäteriets ortofoton.

Färgen på markören visar vilket tema (eller teman) försöket hör till. Längst ner till vänster på sidan finns en teckenförklaring som du kan expandera och minimera genom att klicka på den. Klickar du på någon av markörerna i kartan så dyker en informationsbubbla upp som innehåller försökets ID, namn, beskrivning, ägare och tema. Genom att klicka på försöks-ID i denna bubbla slussas du vidare till försökssidan där du kan läsa mer.

Navigationen döljs automatiskt i kartläget, men du kan visa den genom att trycka på pilen högst upp till vänster på sidan.

Adresser till tjänsterna:
WMS-adresshttps://wms.slu.se/silvaboreal/esf/wms?
WFS-adresshttps://wms.slu.se/silvaboreal/esf/wfs?